Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izin-Nya kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan untuk memikul amanah sebagai pendidik, bekerja menabur bakti serta terus menyumbang tenaga dan idea untuk meneruskan kecemerlangan pendidikan di MOZAC.

Ucapan setinggi-tinggi tahniah dan jutaan terima kasih diucapkan kepada Jawatankuasa Buku Pengurusan Pentadbiran SM Sains Muzaffar Syah Melaka Tahun 2020 kerana telah berjaya menyempurnakan buku ini dengan baik sekali. Sesungguhnya, buku panduan pengurusan ini sangat penting sebagai garis panduan dan rujukan berterusan kepada guru-guru dan Anggota Kakitangan Pelaksana (AKP) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan lebih efisien, efektif dan berfokus

Bidang pendidikan negara sememangnya bersifat dinamik dan transformasi bagi memenuhi keperluan semasa khususnya di peringkat global. Oleh hal yang demikian, seluruh warga MOZAC khususnya pendidik bertindak sebagai arkitek sosial yang memikul tanggungjawab besar dalam memberikan pendidikan, menyampaikan ilmu, membentuk peribadi dan sahsiah sekali gus menjana potensi murid ke arah yang lebih optimum. Sehubungan dengan itu, diharapkan buku pengurusan ini membantu guru-guru membuat perancangan dan menyediakan program-program khusus merangkumi aktiviti akademik, kokurikulum dan sahsiah sepanjang tahun 2020.

Matlamat utama sekolah adalah untuk meningkatkan kualiti pengurusan dan peningkatan pencapaian murid ke satu tahap yang dapat mencapai KPI sekolah, memperkasa STEM agar murid mampu bersaing hingga ke peringkat antarabangsa. Pembudayaan PdPc, PAK21, PBD dan PLC yang berkesan diharap membantu melonjakkan prestasi murid-murid secara holistik. Penandaras kepada kejayaan dan keberhasilan usaha-usaha yang cekap dan berkesan adalah Kemenjadian Murid.

Akhir kata, saya yakin dan percaya bahawa SM Sains Muzaffar Syah Melaka sebagai salah sebuah Sekolah Berasrama Penuh, akan sentiasa berusaha secara total untuk menyediakan landskap pembelajaran yang terancang, terkawal dan sempurna dalam usaha membentuk modal insan yang berkualiti. Apa juga halangan, cabaran dan transformasi yang mendatang, seluruh warga MOZAC harus berfikiran positif dan menerima dengan minda yang terbuka dan dengan penuh iltizam, dedikasi dan berintegriti untuk menempuh dan mengatasinya demi mencapai misi dan visi sekolah. Teruskan tekad, gandakan usaha agar kita dapat menjadi Khalifah yang dapat menyempurnakan tuntutan agama, bangsa dan negara.

Selamat menjalankan tugas dengan dedikasi sepanjang tahun 2020. Sekian, terima kasih.

`BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’
`MELAKA BERWIBAWA’
‘PINTAR, HIJAU, BERSIH’
`MENDIDIK DARIPADA HATI DENGAN PENUH INTEGRITI’

Saya yang menjalankan amanah,

CHE ROMAS BINTI NOOR

PENGETUA

SM SAINS MUZAFFAR SYAH