LENCANA SEKOLAH

 Lencana sekolah mengandungi bentuk-bentuk utama seperti jangka ukur, model atom dan semi-gear yang sekaligus melambangkan ketelitian dan kejituan dalam sebarang kerja dan keseluruhan pemikiran secara saintifik bagi mengisi keperluan pembangunan dan perpaduan negara melalui pendidikan. Warna-warna kuning, biru dan merah yang digunakan adalah melambangkan ketabahan dalam mencapai cita-cita murni dengan berlandaskan keunggulan undang- undang agama, negara dan sekolah. Moto `BERSIKAP MEMBINA’ diperolehi dari segi pembinaan lahir batin pelajar-pelajar sekolah ini seperti yang dikehendaki oleh falsafah sekolah.

  

BENDERA SEKOLAH

 

BIRU

 

Melambangkan cita-cita murni.

KUNING

 

Melambangkan keunggulan undang-undangsekolah, negara dan agama.

MERAH

 

Melambangkan kesungguhan dan ketabahan dalam menghadapi cabaran.

JANGKA UKUR

 

Melambangkan ketelitian dan kejituan.

MODEL ATOM

 

Melambangkan keluhuran pemikiran secara saintifik.

SEMI-GEAR

 

Melambangkan objektif sekolah menambahkan bilangan murid-murid dalam bidang profesional, sains dan teknologi.