MOTO SEKOLAH

 BERSIKAP MEMBINA

 

  ETOS SEKOLAH

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R&D)

 

 ALIRAN SUBJEK YANG DITAWARKAN

 ALIRAN SAINS TULEN

 

1.

LATAR BELAKANG & SEJARAH SEKOLAH

 

SM Sains Muzaffar Syah Melaka (MOZAC) merupakan satu-satunya Sekolah Menengah Sains dan satu daripada dua buah Sekolah Berasrama Penuh (SBP) di negeri Melaka. Ditubuhkan pada tahun 1973 di bawah Rancangan Malaysia ke-2, ia adalah Sekolah Berasrama Penuh yang pertama di negeri Melaka. Sekolah ini dikenali sebagai MOZAC dan para pelajar digelar Muzaffarians. Pada tahun 2010, sekolah ini telah dianugerahkan dengan gelaran tertinggi iaitu Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) yang diberikan kepada 20 buah sekolah di Malaysia yang telah memenuhi kriteria termasuk pencapaian akademik, sokongan Alumni, pengiktirafan Antarabangsa, rangkaian dan hubungan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sekolah ini dikhususkan untuk pembangunan teknologi hijau, pertanian, robotik dan elektronik. Sekolah ini juga merupakan ahli aktif kepada Perikatan Pendidikan Strategik Asia Tenggara (Strategic Education Alliance of South-East Asia). 

Sekolah ini yang dahulunya dikenali sebagai SM Sains Melaka telah didirikan di kawasan berbukit dengan ketinggian 121.9 meter dari aras laut. Keluasan asalnya ialah 12.9 hektar. Sejarah sekolah ini telah bermula pada tanggal 5 Januari 1973. Pada tarikh ini, seramai 120 orang pelajar Tingkatan 1 terdiri daripada 80 orang pelajar lelaki dan 40 orang pelajar perempuan sebagai pelajar perintis telah ditempatkan di SMK Munsyi Abdullah, Batu Berendam, Melaka sementara menunggu bangunan sekolah ini siap. Oleh sebab bangunan SM Sains Melaka ini lambat disiapkan, maka pelajar-pelajar tersebut telah dipindahkan ke SM Sains Johor di Kluang pada tahun berikutnya. 

Pada 3 Januari 1976, seramai 120 orang pelajar Tingkatan 1 telah ditumpangkan sekali lagi di SMK Munsyi Abdullah. Mereka telah ditempatkan sepenuhnya di SM Sains Melaka pada 10 Mei 1976. Pada mulanya, sekolah ini mempunyai 22 buah kelas, Pejabat, Perpustakaan, Bilik Kakitangan, Makmal Bahasa, Bilik Media, Bilik Kaunseling, Koperasi, Bengkel Kemahiran Hidup untuk Ekonomi Rumah Tangga (ERT) dan Kemahiran Manipulatif Tambahan (KMT), Bilik Rawatan Gigi, Bilik Sakit, Pejabat Asrama dan lain-lain.

Pada tahun 1978 dengan kerjasama Unit Matrikulasi, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), sekolah ini telah diberi kepercayaan untuk menjalankan Kursus Matrikulasi UKM iaitu satu kursus intensif setahun untuk bakal pelajar-pelajar UKM. Kumpulan pertama pelajar-pelajar Kursus Matrikulasi UKM ini terdiri daripada 102 orang pelajar yang telah didatangkan dari seluruh Malaysia.

Pada Oktober 1983, sekolah ini yang nama asalnya SM Sains Melaka telah dengan rasminya bertukar kepada SM Sains Muzaffar Syah, mengambil sempena nama Sultan Muzaffar Syah iaitu Sultan Melaka yang keempat. Perkataan Muzaffar bermaksud `menang’ dalam bahasa Arab. Perasmian pertukaran nama ini telah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka ketika itu, Tun Syed Zahiruddin Bin Syed Hassan.

Pada tahun 1988, sebuah Surau telah dibina dan dinamakan sebagai Surau Al Abrar dan telah dirasmikan oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka ketika itu. Oleh kerana saiznya yang tidak dapat menampung keseluruhan warga Muzaffar, surau tersebut telah dirobohkan dan telah dbina semula pada tahun 2017 dengan anggaran kos sebanyak RM 1 Juta. Surau baru Al Abrar ini telah dirasmikan oleh Ketua Menteri Melaka ketika itu yang juga seorang Alumni Mozac iaitu Datuk Seri Utama Ir. Idris Bin Haron.

SM Sains Muzaffar Syah (MOZAC) yang merupakan salah satu daripada 69 Sekolah Berasrama Penuh (SBP) di Malaysia telah ditadbir urus oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan (BPSBPSK), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Pada tahun 1998, sekolah ini telah diiktiraf antara 88 buah sekolah Smart School di Malaysia. Pada tahun 2008 sekolah ini telah mendapat pengiktirafan dari Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai Sekolah Kluster (Cluster School). Pada tahun 2010 Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah (MOZAC) mendapat pengiktirafan sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT).

 

 

2.

PROFIL SEKOLAH SM SAINS MUZAFFAR SYAH MELAKA

 

Kod Sekolah

:

MEE 2141 

Nama Dan Alamat Sekolah

:

Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah, Leboh Ayer Keroh 75450 Melaka

Tarikh Ditubuhkan

:

1973

Gred Sekolah

:

A

Pengetua

:

PUAN MASITA BINTI SALAMAT @ SAMADON

No. Telefon Sekolah

:

06 232 0833

No. Fax Sekolah

:

06 232 1780

Alamat Email Sekolah

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Laman Web Sekolah

:

http://mozac.edu.my/

Face Book Sekolah

:

SM SAINS MUZAFFAR SYAH

Blog Sekolah

:

 

Bilangan Pelajar

:

680 Orang

Bilangan Guru

:

62 Orang

Bilangan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP)

:

23 Orang

Daerah

:

Melaka Tengah

Pejabat Pendidikan Daerah

:

Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah

Sesi Persekolahan

:

Sesi Pagi

 

 

3.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

 

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

4.

MATLAMAT SM SAINS MUZAFFAR SYAH MELAKA

 

  1. Mempertingkatkan mutu pengurusan dalam aspek mengawal dan mengurus sumber secara optimum bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang dan pendidikan yang bermutu.

 

  1. Menyediakan warga muda yang dinamik dan bermutu serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

 

  1. Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan berkesan di dalam dan di luar bilik darjah.

 

  1. Membantu pertumbuhan dan perkembangan bakat warga muda yang kreatif dan inovatif secara sihat melalui percambahan fikiran.

 

  1. Mempertingkatkan latihan dan kemahiran sumber tenaga manusia melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi.

 

  1. Mengamalkan budaya membina diri dan membimbing rakan dalam usaha berkongsi matlamat dan berkomunikasi secara terbuka dan berkesan.

 

  1. Membantu mengatasi serta mengurangkan masalah moral dan disiplin diri dalam kalangan warga muda melalui gerak kerja dan kegiatan berkumpulan yang menunjukkan penghargaan terhadap mereka.

 

  1. Melahirkan warga muda berpengetahuan dalam pelbagai disiplin ilmu sains dan teknologi serta kebudayaan dari segi kualiti dan kuantiti untuk berdaya saing dalam dunia tanpa sempadan melalui bahasa antarabangsa yang dipelajari

 

  1. Mewujudkan suasana permuafakatan strategik dan perkongsian pintar untuk menzahirkan budaya mesra antara sekolah dengan masyarakat, agensi kerajaan dan swasta.

 

  1. Menyemai perasaan kenegaraan, membina perpaduan kebangsaan dan menanam sikap bertanggung jawab dalam kalangan warga muda yang beridentitikan negara berdasarkan Perlembagaan Malaysia.