Kami seluruh warga SM Sains Muzaffar Syah Melaka komited untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan kami seperti berikut :

 

MURID

 1. Memastikan semua murid mengikuti pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) tepat pada waktunya seperti dalam jadual waktu.
 2. Memastikan semua murid akan mendapat pendidikan bertaraf dunia dan mendapat akses teknologi pembelajaran abad ke-21 selaras dengan perkembangan pendidikan masa kini.
 3. Memastikan semua kemudahan prasarana sekolah seperti tempat belajar, asrama, tempat sukan/rekreasi, peralatan pengajaran, makmal bahasa, makmal sains, makmal komputer, pusat sumber dan bilik kaunseling disediakan dan dapat dimanfaatkan oleh murid sepanjang sesi persekolahan.
 4. Memastikan semua murid berupaya membentuk sahsiah diri yang terpuji, mengamalkan nilai-nilai murni dan budaya kerja yang cemerlang.
 5. Memastikan semua murid memegang prinsip “Berilmu dan Berintegriti” dan mendapat keputusan cemerlang dalam setiap peperiksaan.

  

GURU & ANGGOTA KAKITANGAN PELAKSANA (AKP)

 

 1. Memastikan semua guru dan staf berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran serta mengamalkan sikap perkhidmatan penyayang.
 2. Memastikan semua guru dan staf mementingkan “Standard Operation Procedure” (SOP), kualiti kerja dan kesan pendidikan.
 3. Memastikan semua guru dan staf mengamalkan kerja secara bermesyuarat, berpasukan dan sentiasa “BERSIKAP MEMBINA’.

 

IBU BAPA/PENJAGA/KOMUNITI

 

 1. Memastikan ibu bapa diberi perkhidmatan yang cekap, layanan mesra serta pihak sekolah prihatin terhadap sebarang pandangan dan maklum balas.
 2. Memastikan bahawa ibu bapa mendapat maklumat pencapaian akademik anak masing-masing selepas setiap ujian dan peperiksaan.
 3. Memastikan ibu bapa diberi makluman dari semasa ke semasa tentang program sekolah dan sebarang perubahan takwim sekolah.
 4. Memastikan ibu bapa dimaklumkan dengan kadar segera apabila terdapat kes kecemasan dan isu disiplin.